Manatili Ka, May Lalaban Para Sa Iyo

By: Vincent L. Degamon
Bachelor of Science in Tourism Management
University of Rizal System

           Sa mundong iyong kinalalagyan isa ka ba sa mga kabataang Pilipino na nangangarap? Pangarap na kung saan kasing taas ng eroplano na nasa alapaap, isang mithiin na nais makamtan patungo sa iyong hinaharap. Ang siyang nagbibigay lakas at pag- asa upang magpatuloy sa buhay  na hirap at nagsisilbing gabay sa iyong pagtahak.

          Kahit sino ay pwedeng mangarap, subalit hahayaan mo na lang ba na ito ay liparin sa alapaap? Sa isang unos na nagbibigay pasanin sa iyong buhay na halos na ikaw ay mawalan ng pag- asa. Huwag mong kalimutan na mayroong Diyos upang ikaw ay saklolohan sa anumang pagsubok. Lagi mong tandaan na hindi ka nag- iisa sa laban ng iyong buhay, ayon sa Exodo 14: 14, “Ipaglalaban ka ng Diyos at kailangan mong manatili.” Ang pangarap ay ipinaglalaban at hindi dapat sinusukuan dahil kasama mo ang Panginoon.

        Ang pagsubok ang humuhubog upang ikaw ay maging matatag sa anumang hamon ng iyong buhay at inspirasyon para ikaw ay magpatuloy. Hindi parang isang bakod na nakaharang sa iyong pangarap, ito ay gawin mong tulay para maaabot ang munting pangarap.  Manatili ka! May lalaban para sa iyo.

2019-12-20T01:16:26+00:00